Varför SLGC

VARFÖR SLGC?

"Vår vision är att fungera som en svensk vårdcentral med kompetenta, svensktalande specialister i allmänmedicin."


Hos oss arbetar erfarna svenska läkare och sköterskor från vårdcentraler i Sverige

Vi arbetar i enlighet med aktuella, svenska medicinska riktlinjer

Vi arbetar enligt svenska riktlinjer för antibiotikabehandling för att motverka de ökande problemen med antibiotikaresistens i världen

Vi tar de flesta labprover på mottagningen och du får svar direkt. Vissa prover skickas iväg för analys

Vi arbetar som primärvården gör i Sverige, dvs handlägger de flesta sjukdomar på mottagningen. Vid behov remitteras patienten till sjukhus

Vi utför hembesök

Vi samarbetar med svensk sjukgymnast, tandläkare, fotterapeut och hemtjänst m.fl.

Vi dokumenterar vårdåtgärder i svenskt journalsystem

Vi är belägna centralt i Playa del Inglés och har handikappvänliga lokaler i markplan utan trappor

Vi har sjukvårdsupplysning dygnet runt

Vi har konkurrenskraftiga priser vid besök till läkare och sköterska

Vi förbereder blankett som skickas till försäkringskassan för bedömning av återbetalning av patientavgiften