Om Oss

ABOUT US

Svenska Läkarmottagningen Gran Canaria (SLGC) invigdes 23 oktober 2014 som den första mottagningen på Gran Canaria som fungerar som en svensk läkarmottagning med svenska läkare och sköterskor. Mottagningen är öppen för både heltidsboende samt turister och erbjuder samma utbud och  service som en vårdcentral i Sverige.


Sjukvårdsupplysning erbjuds dygnet runt och under säsongsöppettiderna  får man gärna ringa eller komma  in utan förbokad tid. Hembesök erbjuds också samt vaccinationer enligt önskemål.


Försäkringskassan i Sverige prövar ersättning för kostnader i samband med besök hos SLGC enligt svenska regler. Ansökan görs via blankett som erhålls under ditt besök eller här via hemsida.     

SLGC erbjuder kontroll och behandling av:


- akuta åkommor

- högt blodtryck, diabetes och hjärt-kärlsjukdom

- lungsjukdomar, ex astma och KOL

- mag-tarmsjukdomar

- gynekologiska besvär

- hudsjukdomar

- sjukdomar hos barn

- besvär från muskler och leder

- psykisk ohälsa